Kraj : Nemecko

Naturschutz und Ökologie - Vorschlags- und Beschlussfähigkeit für die Ausweisung eines neuen Nationalparks/Weltnaturerbes auf die Kompetenzen des Bundes

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
65 65 v Nemecko
Petícia bola uzatvorená
  1. Zahájená 2019
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Hotový

Toto je online petícia des Deutschen Bundestags.

Viac o

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz