Περιοχή: Michelbach an der Bilz
Οικογένεια

NEIN zum Neubau einer Kinderkrippe in Gschlachtenbretzingen - Garten soll bleiben!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeisteramt und Gemeinderat Michelbach/Bilz
95 Υποστηρικτές 15 σε Michelbach an der Bilz
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε Δεκεμβρίου 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 07.01.2020
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

Ώρα 17.01.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 16.01.2020 07:03

Ein herzliches Dank an alle für Ihre/Eure Unterstützung bei der Petition. Leider hat diese nicht wie gewünscht und erhofft zum Erfolg geführt. Der Petition wurde vom Bürgermeister dörr sowie den Gemeinderäten nicht anerkannt. Die Kinderkrippe wird gebaut. Wir haben es versucht und machen jetzt das beste daraus.

Vielen Dank.


Änderungen an der Petition

Ώρα 27.12.2019 23:46

Ich habe einen Schreibfehler korrigiert. Am Inhalt habe ich nichts verändert.


Neuer Petitionstext: Wir, betroffene Familien mit Kindern im Kindergarten Gschlachtenbretzingen, wenden uns mit einer
PETITION gem. Art. 17 GG
an Sie.
Wir möchten sie Sie aus unten aufgeführten Gründen bitten, den Neubau einer Kinderkrippe in Gschlachtenbretzingen unter den bisherigen Voraussetzungen nicht zu beschließen.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 43


Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικογένεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition