Αθλητισμός

Öffnet die Sporthallen für Alle!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landesregierung Brandenburg, Landtag Brandenburg
1.263 Υποστηρικτικό 1.084 σε Βραδεμβούργο

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

1.263 Υποστηρικτικό 1.084 σε Βραδεμβούργο

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

10/09/2021, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team14/08/2020, 10:38 μ.μ.

Geändert wurde eine kleine grammatikalische Unwucht...😉


Neuer Petitionstext: Noch immer dürfen nicht alle Sporttreibenden im Land die öffentlichen und privaten Sporthallen wieder nutzen.
**Wer älter ist als 27 Jahren, Jahre darf Kontaktsportarten in Sporthallen weiterhin nicht nachgehen - diese bundesweit einmalige Regelung muss beseitigt werden!**
Landesregierung und Landtag müssen handeln!

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 138 (126 in Brandenburg)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Αθλητισμός

1.592 Υπογραφές
66 ημέρες υπόλοιπο
1.455 Υπογραφές
30 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα