• Änderungen an der Petition

    në 25/04/2020 19:51

    Erweiterung der Dauer notwendig wegen noch nicht geöffneter Spielplätze


    Neues Zeichnungsende: 06.05.2020
    Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 11 (5 in Marburg)

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International