• Änderungen an der Petition

    Kl 25.4.2020 19:51

    Erweiterung der Dauer notwendig wegen noch nicht geöffneter Spielplätze


    Neues Zeichnungsende: 06.05.2020
    Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 11 (5 in Marburg)

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International