Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Öffnung von Pflegeheimen für Bewohner und Besucher unter Hygieneschutzbedingungen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages
113 Υποστηρικτές 113 σε Γερμανία
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 18.09.2020 07:05

Die Petition wurde am 28.8. 2020 eingereicht.

Dies wurde unter Pet 2-29-15-99999-037516 bestätigt.

Es darf auch bei steigender Infektionsgefahr auf keinen Fall wieder zu einer Isolation von Pflegeheimen kommen.


Änderungen an der Petition

Ώρα 31.05.2020 09:07

Tippfehler:
Hygieneschutzbedingungen statt Hygienschutzbedingungen


Neuer Petitionstext: Inzwischen sind Im Verlauf der Covid-19 Pandemie sehr viele Einrichtungen wieder geöffnet und es gelten Lockerungsbestimmungen - von Bundesliga über Schule bis Gastronomie. Einzig und allein für die von Beginn an - laut Aussage der Verantwortlichen- am meisten vor Covid-19 zu schützende Gruppe, die Alten, gibt es keine bzw. kaum eine Verbesserung oder Perspektiven.
Sehr viele leben in Betreuungseinrichtungen und sind seit Wochen und Monaten so gut wie von der Außenwelt abgeschnitten. Sie selbst dürfen die Einrichtung nicht verlassen bzw. müssen sich ansonsten in 14-tägige Zimmerquarantäne begeben. Besuche sind kaum bzw. nur sehr eingeschränkt möglich.
Dies muss sich wieder ändern und zwar möglichst schnell.
Deshalb fordern wir
1. Bewohner dürfen das Pflegeheim wieder verlassen nach Abmeldung und unter Zurverfügungstellung von kostenlosen FFP2 Masken. Bei Rückkehr sollte eine kostenlose PCR-Schnelltestung möglich sein, um eine 14-tägige Zimmer-Quarantäne zu vermeiden (analog den Bedingungen an Flughäfen).
2. Besucher dürfen das Pflegeheim wieder betreten nach Anmeldung und analog den aktuellen Besuchsvorschriften in Krankenhäusern (Zeitfenster, begrenzte Besucherzahl). Es wird eine kostenlose FFP2 Maske zur Verfügung gestellt. Der Besuch sollte möglichst im Freien stattfinden bzw. falls nicht möglich im Inneren an extra dafür nach Hygieneschutz vorbereiteten Begegnungsräumen. Bettlägerige Bewohner dürfen im Zimmer besucht werden unter besonderen Hygienschutzbedingungen.
Hygieneschutzbedingungen.
Vor Besuch ist jedem Besucher ein kostenloser PCR-Schnelltest zu ermöglichen z.B. in einer Arztpraxis.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 58 (58 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition