Περιοχή: Landkreis Germersheim
Παιδεία

Rettet die LesBar - Bibliotheksfachkraft für das Europa-Gymnasium Wörth

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Kreisverwaltung Germersheim
401 Υποστηρικτικό 340 σε Landkreis Germersheim

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

401 Υποστηρικτικό 340 σε Landkreis Germersheim

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

01/03/2023, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team
Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

18.705 Υπογραφές
54 ημέρες υπόλοιπο
3.545 Υπογραφές
30 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα