Vzdelanie

Rettet die LesBar - Bibliotheksfachkraft für das Europa-Gymnasium Wörth

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Kreisverwaltung Germersheim
401 340 v Landkreis Germersheim

Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.

401 340 v Landkreis Germersheim

Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.

  1. Zahájená 2021
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

01. 03. 2023, 2:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team
Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz