• Änderungen an der Petition

    Kl 24.4.2020 22:35

    Titel geändert; weil der vorherige zu ungenau war!


    Neuer Titel: Senkung der Mehrwertsteuer in Gastronomien für Getränke auf 7%
    Rettet eure Lieblingskneipe, Bar, Club, Café, Diskothek!

    Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 42 (42 in Deutschland)

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International