• Änderungen an der Petition

    në 24/04/2020 22:35

    Titel geändert; weil der vorherige zu ungenau war!


    Neuer Titel: Senkung der Mehrwertsteuer in Gastronomien für Getränke auf 7%
    Rettet eure Lieblingskneipe, Bar, Club, Café, Diskothek!

    Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 42 (42 in Deutschland)

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International