životné podmienky zvierat

Stadt Frankfurt: Vermieten Sie keine städtischen Flächen an Zirkusbetriebe, die Wildtiere mitführen!

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Oberbürgermeister Peter Feldmann
2.837 405 v Frankfurt nad Mohanom
Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.
  1. Zahájená 2015
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

Änderungen an der Petition

30.06.2015 14:08 hodiny

Link zu "Elefant tötet Rentner im Odenwald - Debatte über Zirkustiere" eingefügt.
Neue Begründung: Sehr geehrte Stadträte der Stadt Frankfurt,Viac o životné podmienky zvierat

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz