Περιοχή: Μόναχο
Φόροι

STOPP VON 4 Mio. Steuerverschwendung!!!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadtrat München
65 Υποστηρικτικό 22 σε Μόναχο

Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα

65 Υποστηρικτικό 22 σε Μόναχο

Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα

  1. Ξεκίνησε Δεκεμβρίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

28/02/2023, 11:06 π.μ.

Liebe Unterstützende dieser Petition,

Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung bedanken!

Leider haben sich lediglich "nur" 65 Personen an dieser Petition beteiligt.
Es erscheint mir deshalb nicht sinnvoll, das Ziel "STOPP 4Mio Verschwendung" weiter zu verfolgen....

Ich bedauere das sehr! Aber, einen Versuch war es wert!!

Für Sie alle nur das Allerbeste - mit nochmaligen Dank!

Gerda Hein


05/12/2022, 9:56 π.μ.

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


02/12/2022, 10:34 π.μ.

URL Focus online zur Bestätigung der Quelle eingefügt


Neuer Petitionstext:

STOPPT die Verschwendung von 4 Mio. Steuergeldern!!

www.focus.de/regional/muenchen/wirklich-ein-problem-it-referentin-investiert-millionen-fuer-gendergerechtes-muenchen_id_180410702.html

Die in diesem Sommer neu ernannte Referentin f. Digitales (Laura S. Dornheim) will, dass ab 2026 in allen städtischen Texten - von der Bekanntmachung des Rathauses bis zu Formularen im Bürgerverein - "alle Geschlechter" etwa mit Hilfe von Gendersternchen angesprochen werden respektive die Formulierungen so gewählt werden, dass sich ja niemand nicht angesprochen fühlt. (Quelle Focus online)

Für diesen "Umbau" und weitere diesbzgl. Maßnahmen wurden ihr 4 Mio. Euro vom Stadtrat zur Verfügung gestellt!!


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 10 (3 in München)


02/12/2022, 9:50 π.μ.

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Diese Petition steht im Konflikt mit Punkt 1.4 der Nutzungsbedingungen für zulässige Petitionen.

Bitte belegen Sie Ihre Aussagen mit Quellen(Link/URL):

"(...)dass ab 2026 in allen städtischen Texten - von der Bekanntmachung des Rathauses bis zu Formularen im Bürgerverein - "alle Geschlechter" etwa mit Hilfe von Gendersternchen angesprochen werden respektive die Formulierungen so gewählt werden, dass sich ja niemand nicht angesprochen fühlt. (Quelle Focus online)

Für diesen "Umbau" und weitere diesbzgl. Maßnahmen wurden ihr 4 Mio. Euro vom Stadtrat zur Verfügung gestellt!!"


Περισσότερα για αυτό το θέμα Φόροι

1.401 Υπογραφές
20 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα