Образование

Stoppt §62a! - Keine Einführung eines Ordnungsrechts an Hochschulen in Baden-Württemberg

Петицията е адресирана
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
152 поддържащ 135 в / след Баден-Вюртемберг
Колекцията приключи
  1. Започна октомври 2020
  2. Колекцията приключи
  3. Подгответе подаването
  4. Диалог с получател
  5. Решение

Die Petition wurde durch die Redaktion von openPetition freigeschaltet

03.11.2020 14:56 часовник

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Die Petition stand im Konflikt mit Punkt 1.9 der Nutzungsbedingungen und wurde deshalb pausiert. Inzwischen wurde die Petition überarbeitet, erneut durch die Redaktion von openPetition geprüft und freigeschaltet.


Повече за тази тема Образование

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International