Vzdelanie

Stoppt §62a! - Keine Einführung eines Ordnungsrechts an Hochschulen in Baden-Württemberg

Petícia je zameraná na
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
152 135 v Bádensko-Württembersko
Zbierka bola ukončená
  1. Zahájená októbra 2020
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Pripravte na odovzdanie
  4. Dialóg s príjemcom
  5. Rozhodnutie

Viac o Vzdelanie

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz