Vzdelanie

Unsere Bücherei braucht Zukunft, damit Rheinbach weiter liest!

Petícia je zameraná na
Katholische Kirchengemeinde St. Martin, Erzbistum Köln, Stadt Rheinbach, Fraktionen im Rheinbacher Stadtrat
988 755 v Rheinbach
Zbierka bola ukončená
  1. Zahájená júla 2021
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Pripravte na odovzdanie
  4. Dialóg s príjemcom
  5. Rozhodnutie

Viac o Vzdelanie

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International