Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Verbot von Schokoladen- und Kaugummizigaretten

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
98 98 σε Γερμανία
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 16.06.2021
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

12/07/2021, 4:15 μ.μ.

Προβολή εγγράφου

Liebe Unterstützende,

der Petitionsausschuss hat das Anliegen der Petition augfrund vorangegangener sachverwandter Eingaben bereits früher geprüft. Der Petition konnte nicht entsprochen werden. Die Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses finden Sie im Anhang.

Beste Grüße
das openPetition Team


12/07/2021, 4:03 μ.μ.

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen Pet 2-19-15-2128-046810 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


16/06/2021, 12:05 μ.μ.


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα