Občianske práva

Verkehrsberuhigung Sittardsberger Allee Duisburg

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske
222 181 v Duisburg-Süd
Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.
  1. Zahájená 2020
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

Petition wurde nicht eingereicht

15. 1. 2022 19:11 GMT-5

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


29.10.2020 Tlačová recenzia Začiatočníci petície:

Sittardsberger Allee: Petition gegen Lkw Läm in Buchholz


Viac o Občianske práva

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz