Të drejtat e qytetarit

Verkehrsberuhigung Sittardsberger Allee Duisburg

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske
222 181 në Duisburg-Süd
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar 2020
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Petition wurde nicht eingereicht

15.1.22, 7:11 e pasdites GMT-5

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


29/10/2020 Shtypni rishikimin e Fillestarët e peticionit:

Sittardsberger Allee: Petition gegen Lkw Läm in Buchholz


Më shumë për temën Të drejtat e qytetarit

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani