Περιοχή: Vorarlberg
Οικογένεια

Vorarlberg für Reform der Jugendwohlfahrt nach Evaluierung durch Bevölkerung

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
ÖVP und die übrigen Landtagsparteien
34 Υποστηρικτές
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2011
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 12.10.2018 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderung am Text der Petition

Ώρα 24.08.2011 11:30

Der Entwurf des Landes-Jugendwohlfahrtsgesetzes ist soeben erschienen.

Wir fordern konkret aber die Verbesserung der personellen Qualifikationen und internen Abläufen, weshalb der Petitionstext detaillierter formuliert wurde.
Neuer Petitionstext: 1. Befragt jetzt die Beteiligten (Väter, Mütter,Großeltern, Mütter, Großeltern, Kinder) und macht dann ein neues Gesetz.

 
ändert gemäss deren Meinungen die Missstände in den Jugendämtern.2. Vollzieht Gewährt ab sofort echten Schutz der Kinder und führt sofort Kinder, indem insbesondere das Gebot des Vier- Augen- Prinzipes ein. „Jeder Augen-Prinzips eingeführt wird. Jeder Anzeige wegen Gewalt, Missbrauch u.ä. haben Taten und Vor- Ort- Kontrollen zu folgen.

 
folgen!3. Führt das Qualitätsmanagement ein! Stellt echte Fachleute Sorgt für fixe Qualität in den Kader! Beendet Jugendämtern durch Einführung eines Qualitätsmanagements, Rekrutierung von echten Fachleuten, obligatorischen Weiter- und Fortbildungen in moderner Kinderpsychologie u.ä.


4. Schafft Zeit für den Vollzug des echten Kinderschutzes und beendet Stellungnahmen für das Gericht und alle übrigen Tätigkeiten, die bereits beim Gericht und anderen Institutionen gratis angeboten werden (Unterhaltsberatung, -klagen etc.).


Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικογένεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα