Περιοχή: Γερμανία

ZONTA SAYS NO. Zonta sagt Nein zu Gewalt gegen Frauen. Ja zur „Istanbul Convention“*.

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig
6.918 Υποστηρικτικό 6.865 σε Γερμανία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
6.918 Υποστηρικτικό 6.865 σε Γερμανία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2015
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

12/10/2018, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


05/10/2015, 11:14 μ.μ.

Weil es aktuelle Zahlen zur Höhe der Aufwendungen für Service-Projekte von ZI gibt.
Neue Begründung: ZONTA sagt Nein zu Gewalt gegen Frauen!21/09/2015, 1:26 π.μ.

Europäische Kommission in Europarat.
Neuer Petitionstext: Machen Sie mit: Unterstützen Sie die „Istanbul Convention“!


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα