Region: Germany
Habitation

For en rettferdig og bærekraftig grunnordnning ved hjelp av en grunnskatt

Petition is directed to
Føderale og statlige myndigheter
326 Supporters 324 in Germany
Collection finished
  1. Launched February 2021
  2. Collection finished
  3. Filed on 14 Aug 2021
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Hvert menneske skal ha lik tilgang til grunn, og samfunnet bør bli enige om regler for å beskytte grunn.

De fleste innbyggere får ingenting av denne kaken (grunnen). De blir tvunget til å betale mer og mer penger for bruken i form av leie eller pakt.

Reason

Land blir i økende grad et investerings- og spekulasjonsobjekt. Det er for tiden knapt noen muligheter for å unngå unødvendig arealforbruk. Det er mulig å kjøpe grunnarealer, vente på prisøkninger og etter en stund å selge den igjen til en høyere pris. Grunnbruken når dermed byenes utkanter, selv om mange fullt utviklede arealreserver i byen ville være egnet til å bli utnyttet først.

Den økologiske konsekvensen er en sløsing med bruk av jord og landskap. De sosiale konsekvensene er stigende leieutgifter, gentrifisering og segregering. Samtidig vokser grunneiernes formue gjennom økningen av tomteverdien uten egen ytelse.

Dette må ta slutt!

Den kommende grunnskattereformen i år gir en historisk unik mulighet til å sette kursen for en rettferdig, effektiv og økologisk jordlov: Grunnskatten kan reformeres til en grunnverdiskatt, slik den har vært krevd siden 2012 i oppropet "Grundsteuer: Zeitgemäß!" (https://www.grundsteuerreform.net)

P.s.: Grunnverdiskatten oppfyller kravene fra høyesterettsdomstolen. Den er ikke noe trussel for inntektstap hos kommunene.

Thank you for your support, Claudio D'Eugenio from Oslo
Question to the initiator

This petition has been translated into the following languages

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now