Region: Hamburg
Health

Hamburg'da göçmenler ve mülteciler için kültürlerine hassas psikoterapi kliniği açılmasını istiyoruz

Petitioner not public
Petition is directed to
Behörde für Gesundheit und Umweltschutz Hamburg
16 Supporters 8 in Hamburg
Petitioner did not submit the petition.
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Hamburg ve çevresinde yaşayan çok sayıda göçmen kökenli ve ayrıca son zamanda ülkelerindeki savaşlardan kaçarak kentimize sığınan yüksek sayıda mülteciler var. Bir çoğu yaşadıkları ayrımcılık, veya kaçtıkları ülkelerde gördükleri savaş ve işkence nedeniyle ağır şiddet travması içindeler. Bu çok farklı psiko-sosyal olumsuz etkileri beraberinde getirmekte. Bu hastaların başarılı tedavisi için kendilerini en iyi anlatabildikleri dilde, ki bu genelde anadildir, ifade etmeleri çok önem taşımaktadır. Bu şekilde hem hasta da, hem de tedaviyi uygulayan ekipte yanlış anlamalar, önyargılar ve korkular önlenmiş olur. Hamburg'da şimdiye kadar uygulanan entegratif karma terapi konseptleri göçmen kökenliler de istenilen tedavi başarısını sağlamamıştır. Ne yazık ki Hamburg'da çok az Türkçe, Kürtçe, Arapça gibi göçmenlerin dillerini bilen psikolog ve psikiyatr mevcut. Bu az sayıdaki uzmanlar da yoğun talep karşısında çok çaresiz ve yetersiz kalmakta. Göçmen ve mültecilere özel, kültüre hassas bir konseptle donatılmış, özel eğitilmiş çok dilli ve kültürlü uzmanların çalıştığı bir psikolojik tedavi merkezinin açılması, hastaları sağlıklarına kavuşturmak için çok önemli bir adım olur. Bu merkez aynı zamanda hastalar, aile fertleri ve ev doktorlarının başvurabileceğini bir adres olur.

Reason

Kültüre hassas bir klinik kurma fikri, psikolojik hastalıklarda genetik faktörlerin yanı sıra sosyo-kültürel etkenlerin rahatsızlığı çok önemli ölçüde tetiklediğinden hareket ederek geliştirildi. Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Ruh Sağlığı Cemiyeti (DGPPN) 2012'de yayınladığı bir araştırmada “göç psikiyatrisine” dikkat çekti. Araştırmada bilgi akışı eksikliğinden, iletişim kopukluğundan ve kültürel engellerden dolayı psikiyatri hastalarının bakımlarında büyük eksiklikler meydana geldiğini ve bunun da sağlık bütçesinin tedavi ve bakım giderlerini artırdığı vurgulandı. Bu konu sadece sağlık sisteminin sorunu olmakla kalmayıp, toplumsal ve siyasi bir talebin dile getirilmesidir. Psikiyatride sağlık bakımını en iyi şekilde düzenleme çabalarında sosyal ayrımcılık faktörü mutlaka gözönünde bulundurulmalı. Hastaların, hastalıklarıyla ilgili kültüre özgü olguları kendi anadillerinde ifade etme imkanı, ek güven sağlar. Dil bu konuda sadece bir faktör. Çok daha önemli olan tedavi yürüten uzmanların, hastanın diğer insanlarla bağlantı ve ilişki ağını görüp, değerlendirebilmesidir.

Tüm imzalayanlar adına

Thank you for your support

This petition has been translated into the following languages

Schön das sich unsere neuen Freunde nicht an überholte Regeln halten. Deutsche können auch andere Fremdsprachen lernen.

Wir sind in Deutschland!!!! also bitte auf DEUTSCH!!!

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now