Kundershtojmë variantin e demarkacionit të kufirit të Republikës së Kosovës me Malin e Zi, i miratuar nga Qeveria e Kosovës, më 12 Gusht 2015

Begründung

Republikaner e Kosovës dëmtohet për rreth 12 mijë hektarë siperfaqe të territorit të vet!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Übersetzen Sie jetzt diese Petition

Neue Sprachversion
Pro

Noch kein PRO Argument.

Contra

Die Richtlinien sollte man schon akzeptieren. Daher sollte die Petition gelöscht werden.