Kundershtojmë variantin e demarkacionit të kufirit të Republikës së Kosovës me Malin e Zi, i miratuar nga Qeveria e Kosovës, më 12 Gusht 2015

Reason

Republikaner e Kosovës dëmtohet për rreth 12 mijë hektarë siperfaqe të territorit të vet!

Thank you for your support

Translate this petition now

new language version
pro

Not yet a PRO argument.

contra

Die Richtlinien sollte man schon akzeptieren. Daher sollte die Petition gelöscht werden.