Περιοχή: Βρέμη
Επιτυχία
Παιδεία

Vorfahrt für Bildung!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bremische Bürgerschaft und der Bremer Senat
5.335 Υποστηρικτές 4.550 σε Βρέμη
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
 1. Ξεκίνησε 2017
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβληθέντα
 4. Διάλογος
 5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Bremen braucht mehr Personal und ein Sonderbauprogramm für Kitas und Schulen.

Αιτιολόγηση

Seit Jahren ist der Bremer Bildungshaushalt unterfinanziert. Zusätzlich wird das Bremer Bildungssystem vor immer neue Herausforderungen gestellt.

Nun hat der Senat Haushaltseckwerte für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 für den Bereich Bildung veröffentlicht in denen zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 9 Millionen Euro vorgesehen sind.

Diese zusätzlichen Mittel reichen bei weitem nicht aus, um den aktuellen Bildungsnotstand in Bremen zu beseitigen und den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden.

• Bremen gibt für seine Bildungseinrichtungen seit langem weniger Geld aus als die Stadtstaaten Berlin und Hamburg.

• Überall fehlen Lehrkräfte, Sonderpädagoginnen, Sozialpädagoginnen, Schulsozialarbeiterinnen und Erzieherinnen.

• Die Situation verschärft sich aktuell besonders im KiTa- und Grundschulbereich durch die zunehmenden Kinderzahlen (erheblicher Geburtenanstieg, Zuwanderung).

• Insbesondere Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern aus armen Familien brauchen Unterstützung durch mehr Personal und eine bessere Ausstattung.

• Bremen braucht ein Sonderprogramm „Bau und Sanierung“ für den Ausbau von KiTas und Schulen.

Die Bremische Bürgerschaft und der Senat werden aufgefordert, dem Bildungshaushalt mehr Geld zuzuweisen und die Senatorin für Kinder und Bildung damit bei der Bewältigung der akuten Probleme in den KiTas und Schulen zu unterstützen:

Das Bremer Bündnis für Bildung wendet sich an die bremische Öffentlichkeit und bittet Sie alle um Unterstützung.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Νέα

 • Petition hat zum Erfolg beigetragen

  στον/-ην/-ο 09.08.2017

  Liebe Mitstreiter*innen,

  der Senat und die Bürgerschaft haben auf unsere Forderungen reagiert und den Haushalt für Kinder und Bildung gegenüber den Haushaltseckwerten erhöht. Dieser wird heute in der Deputation vorgestellt und debattiert.

  Natürlich sind wir damit noch weit von unserem Ziel einer auskömmlichen und gerechten Bildungsfinanzierung entfernt, aber es ist ein erster Schritt.

  Aus diesenGründen haben wir heute folgende Erklärung an die Presse und die Deputierten geschickt:

  ===
  Das Bremer Bündnis für Bildung zum neuen Haushaltsentwurf

  Der Entwurf des Haushalts 2018/2019 liegt der Deputation für Bildung vor. Das Bremer Bündnis für Bildung stellt dazu fest: Die von über 5000 Bremer*innen unterzeichnete Online-Petition und unsere Aktionen... παρακάτω

 • Liebe Mitstreiter*innen
  am Donnerstag, 15.6. wird das Bremer Bündnis für Bildung (BBB) die ca. 5.300 Unterschriften unserer Petition an den Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft, Christian Weber, um 12 Uhr im Haus der Bürgerschaft überreichen.

  Mit herzlichen Grüßen

  Pierre Hansen für das BBB

 • openPetition hat heute eine Erinnerung an die gewählten Vertreter im Parlament Bremische Bürgerschaft geschickt, die noch keine persönliche Stellungnahme abgegeben haben.

  Bisher haben 4 Parlamentarier eine Stellungnahme abgegeben.

  Die Stellungnahmen veröffentlichen wir hier:
  www.openpetition.de/petition/stellungnahme/vorfahrt-fuer-bildung

Συζήτηση

Insbesondere die Betreuung der Inklusionskinder leidet unter dem ständigen finaziellen Notstand. Fehlt ein Sonderpädagoge/ eine Sonderpädagogin, gibt es keinen Ersatz. Die Sonderschullehrkräfte werden in verschiedenen Klassen eingestzt und fehlen bei Ausflügen einer Klasse in der anderen. Dann ist ein sinnvoller Unterricht nicht mehr gewährleistet, die Kinder werden nur noch beaufsichtigt. Das kann selten vorkommen, kann aber auch Dauerzustand sein - der Unterricht für die Kinder hängt also vom ufall ab.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition