Σχόλια:Gemeindevertretung Birkenwerder

Καμία απάντηση (15) 78,9%
Δεν ζητήθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση email (3) 15,8%
Διαφωνώ (1) 5,3%

Kurt Vetter

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

Fraktion Birke, τελευταία επεξεργασία στο 10/03/2017

Διαφωνώ.

Nach langen Beratungen in den Ausschüssen und mit Einwohnern wurde die Satzung am 2. März 2017 beschlossen.


Stephan Zimniok

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

parteilos

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Roger Pautz

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

CDU Birkenwerder

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Katrin Gehring

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

CDU Birkenwerder

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Peter Ohme

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

Fraktion Birke

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Erika Schürhoff

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

Fraktion Birke

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Winfried Siebert

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

Fraktion Birke

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Dorothea Trebs

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

IOB/B.i.F.

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Ingo Gerken

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

IOB/B.i.F.

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Torsten Werner

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

Sozial-Ökologisches Bürgerbündnis

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Werner Lindenberger

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

Sozial-Ökologisches Bürgerbündnis

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Peter Ligner

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

Sozial-Ökologisches Bürgerbündnis

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Dr. Chris Thümmler

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

Sozial-Ökologisches Bürgerbündnis

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Henrik Lehmann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

SPD

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Kerstin Villalobos

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

SPD

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Heiko Friese

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

SPD

τελευταία εγγραφή στο 07/03/2017
Καμία απάντηση


Klaus-Günther Schnur

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

Fraktion Birke

Δεν ζητήθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση email


Peter Kleffmann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

IOB/B.i.F.

Δεν ζητήθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση email


Kerstin Hoffmann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Gemeindevertretung

Sozial-Ökologisches Bürgerbündnis

Δεν ζητήθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση email

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα