Εκλεγμένος επρόσωπος Alfons Brandl

Bayerischer Landtag σε Βαυαρία

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Testpflicht für Kinder als Voraussetzung zur Teilnahme am Unterricht

  CSU
  πρόσφατα γραμμένο σε 31.07.2021
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Testpflicht für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen

  CSU, τελευταία έκδοση 09.04.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Thomas Kreuzer. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CSU
    Διαφωνώ.

  Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag unterstützt die Testpflicht an Schulen: Wir sehen darin eine große Chance, Schule für alle Beteiligten zu dem sicheren Schutzraum zu machen, der sie auch sein soll. Sie ermöglicht, den Unterricht in den Schulen auch in der dritten Welle zumindest für bestimmte Jahrgangsstufen aufrechtzuerhalten. Die Selbsttests müssen in der Schule stattfinden, denn Sicherheit gibt es nur, wenn wirklich alle getestet sind. Alternativ zum Selbsttest in der Schule gibt es auch die Möglichkeit, ein aktuelles negatives PCR- oder Antigentestergebnis vorzulegen.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Sofortige Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder in Bayern

  CSU
  πρόσφατα γραμμένο σε 10.09.2020
  Καμία απάντηση


Alfons Brandl
κόμμα: CSU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CSU
εκλογή: 2023
Εκλογική περιφέρεια: Wahlkreis Mittelfranken
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition