Εκλεγμένος επρόσωπος Alfred Dagenbach

Gemeinderat σε Χαϊλμπρόν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rad- und Fußweg durch den Lerchenbergtunnel Heilbronn

  AfD, τελευταία έκδοση 11.05.2021

    Απέχω.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Wie kommt es, daß Sie ene persönliche Stellungnahme auf die gesamte Fraktion übertragen und ohne mich zu fragen, eine nicht von mir autorisierte Antwort eintragen?
  Zu diesem Komplex gibt es eine vobn mir unterzeichnete Anfrage an den Oberbürgermeister vom 1.11.2020, die von ihm bis dato nicht ausreichend beantwortet wurde, siehe www.pro-heilbronn.de/bhb/bhb20111.htm
  Bis dahin gibt es von mir keine Festlegung.


Alfred Dagenbach
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Stadtrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition