përfaqësues Alfred Dagenbach

Gemeinderat Heilbronn

  Opinion mbi peticionin Rad- und Fußweg durch den Lerchenbergtunnel Heilbronn

  AfD, modifikuar për herë të fundit 11/05/2021

    Unë heq dorë.
  ✓   unë mbështes një dëgjim publik në Parlament / plenar.

  Wie kommt es, daß Sie ene persönliche Stellungnahme auf die gesamte Fraktion übertragen und ohne mich zu fragen, eine nicht von mir autorisierte Antwort eintragen?
  Zu diesem Komplex gibt es eine vobn mir unterzeichnete Anfrage an den Oberbürgermeister vom 1.11.2020, die von ihm bis dato nicht ausreichend beantwortet wurde, siehe www.pro-heilbronn.de/bhb/bhb20111.htm
  Bis dahin gibt es von mir keine Festlegung.


Alfred Dagenbach
parti : AfD
fraksion: AfD
zgjedhjet e ardhshme : 2024
rol: Stadtrat
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International