Zástupca ľudu Andrea Troidl

Stadtrat v Neunburg vorm Wald


Andrea Troidl
Politický večierok: CSU
zlomok: CSU Stadtratsfraktion Neunburg
Nové voľby: 2026
funkcia: Stadträtin
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz