Εκλεγμένος επρόσωπος Andreas Auler

Stadtrat σε Ντίσελντορφ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der 3. Umwelt Spur in Düsseldorf

  CDU, τελευταία έκδοση 07.11.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.

  Ich lehne die „Umweltspuren“ in Düsseldorf ab, weil sie ihren Zweck verfehlen, die Luftqualität zu verbessern. Ganz im Gegenteil: Die „Umweltspuren“ schnüren den motorisierten Verkehr auf den Hauptachsen der Stadt ab und sorgen damit erwiesenermaßen für lange Staus. Dadurch erhöht sich der Schadstoffausstoß an den betroffenen Strecken. „Umweltspuren“ sind Stau-Spuren und Umweltvernichtungsspuren. Zudem gefährden sie die Verkehrssicherheit – vor allem durch das ungeregelte Miteinander von Radfahrern, Bussen, E-Fahrzeugen, Taxis und Fahrgemeinschaften auf den Spuren selbst.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Besetzung der offenen Lehrerstellen, Realisierung des Erweiterungsbaus der Musikschule

  CDU, τελευταία έκδοση 06.11.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Die CDU-Ratsfraktion unterstützt die Petition des Fördervereins der Clara-Schumann-Musikschule. Wir sagen Nein zur Streichung von 17 Lehrerstellen, die Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) mit seinem Sparprogramm „Verwaltung 2020“ wegfallen lässt.

  Schon mehrfach haben wir den von der Stadtspitze erzeugten Lehrermangel an der Clara-Schumann-Musikschule zum Thema gemacht. Wir sehen im Personalabbau einen Angriff auf die Familienstadt Düsseldorf. Denn: Eltern, die ihren Kindern eine bezahlbare musikalische Bildung in guter Qualität an der städtischen Musikschule ermöglichen wollen, werden vom Oberbürgermeister im Stich gelassen. Das muss ein Ende haben. OB Geisels personelles Streichkonzert ist familien- und bildungsfeindlich!

  Die

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Theatermuseum Düsseldorf!!!

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 10.05.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Für den Erhalt der weltweit einmaligen Düsseldorfer Gasbeleuchtung!

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 26.05.2015
  Καμία απάντηση


Andreas Auler
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα