Εκλεγμένος επρόσωπος Andreas Clausnitzer

Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Industrie Am Barockgarten Großsedlitz

CDU, τελευταία επεξεργασία στο 23/09/2022

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Ralf Rother. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
Απέχω.

Im Name der Mitglieder der CDU Fraktion nehmen wir gern wie folgt Stellung:

Der Industriepark Oberelbe ist ein Projekt, welches von den Städten Pirna, Heidenau und Dohna geführt wird. Für dieses gemeinsame Projekt haben die Kommunen den Zweckverband Industriepark Oberelbe gegründet. Ziel des Projekts ist die Ansiedlung von strukturprägenden Unternehmen, um so die Chancen der Metropolregion Dresden zu nutzen und die deutlich unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft der gesamten Region zu stärken.

Die Planungshoheit liegt beim Zweckverband Industriepark Oberelbe. Der Landkreis selbst ist nicht Mitglied dieses Zweckverbandes. Dem folgend besteht keine Zuständigkeit für den Kreistag Sächsische Schweiz- Osterzgebirge. Unabhängig davon gilt auch bei diesem Projekt, dass das notwendige Baurecht im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens nach Bundesbaugesetzbuch zu erarbeiten ist. Mit diesem Planungsinstrument wird sichergestellt, dass die Pläne öffentlich ausgelegt werden und alle vorgetragenen öffentlichen und privaten Belange zu prüfen und abzuwägen sind. Die Abwägung dient dabei dem Interessensausgleich der in solchen Verfahren regelmäßig verschiedenen, auch widerstrebenden Belange.

Dem Ergebnis dieses transparenten und vielfältigen Prozesses kann nicht vorgegriffen werden.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Atom-Schutt-Transporte aus dem AKW Stade zur Deponie Grumbach stoppen

CDU

Δεν ζητήθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση email

Andreas Clausnitzer
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Νέες εκλογές: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα