Εκλεγμένος επρόσωπος Andreas Hopp

Stadtverwaltung σε Kehl

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Herr Oberbürgermeister, bewahren Sie eine der letzten historischen Häuserzeilen in Kehl!

  CDU/FDP, τελευταία έκδοση 18.05.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Ein weiteres kleines Stück historisches Kehl würde unwillkürlich verschwinden. Vielleicht kann man die historische Fassade in ein neues Gebäude integrieren.


Andreas Hopp
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU/FDP
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα