Εκλεγμένος επρόσωπος Baris Önes

Hamburgische Bürgerschaft

Μέλος των Επιτροπών:

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhaltung des KGV, Landschaftsschutz- und Naherholungsgebietes Diekmoor

  SPD, τελευταία έκδοση 12.08.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Ksenija Bekeris. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
    Διαφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Liebe Unterstützer*innen der Petition,

  vielen Dank für die Petition und das damit verbundene Engagement. Gern möchte ich Ihnen dazu Folgendes in Abstimmung mit meiner Fraktion antworten:

  Die Entwicklung des Gebiets Diekmoor in Langenhorn für den Wohnungsbau ist eine anspruchsvolle Zukunftsaufgabe. Mit der vom Bezirksamtsleiter erwünschten Weisung des Senats wird deutlich, welche Relevanz das Vorhaben nicht nur für Langenhorn, sondern auch für die gesamte Stadt hat. Es ist eines der letzten großen zusammenhängenden Wohnungsbaupotenzialflächen im Bezirk Hamburg-Nord. Das Gebiet ist Bestandteil des bezirklichen Wohnungsbauprogramms. Demzufolge können dort etwa 700 Wohneinheiten entstehen, 70 Prozent davon im Mietwohnungsbau. Ziel ist, davon

  Περισσότερα


Baris Önes
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2024
Ιστοσελίδα: http://www.baris-oenes.de/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα