Predstavnik ljudi Bêriwan Kelloglu

Rat der Stadt u Lehrte


Bêriwan Kelloglu
stranka: Bündnis 90 Die Grünen
Frakcija: Bündnis 90 Die Grünen
Sljedeći izbor: 2021
Funkcija: Ratsfrau
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International