Zvolení zástupcovia ľudí Bernd Reppin

Stadtrat v Magdeburg - Eliminované


Bernd Reppin - Eliminované
Politický večierok: CDU
zlomok: Fraktion CDU/FDP/BfM
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International