Εκλεγμένος επρόσωπος Bernd Reppin

Stadtrat σε Μαγδεβούργο - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Barleber See in großer Gefahr

  Fraktion CDU/FDP/BfM
  πρόσφατα γραμμένο σε 23.01.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Fahrradstadt Magdeburg. Jetzt! / FahrRad-Aktionstag 2017

  Fraktion CDU/FDP/BfM, τελευταία έκδοση 26.10.2017

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Ich stimme gern zu, denn der Radverkehr ist ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität unserer Stadt.


Bernd Reppin - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: Fraktion CDU/FDP/BfM
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition