volení zástupci Bernhard Rosilius

Kreistag v Zemský okres Helmstedt


Bernhard Rosilius
Strana: GRÜNE
skupina : Kreistagsfraktion
volební : 2021
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní