Predstavnik ljudi Carmen Mauerer

Stadtrat u Mainz


Carmen Mauerer
stranka: Linke
Frakcija: Linke
Sljedeći izbor: 2024
Funkcija:
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada