Zástupca ľudu Carmen Mauerer

Stadtrat v Mainz


Carmen Mauerer
Politický večierok: Linke
zlomok: Linke
Nové voľby: 2024
funkcia:
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz