Λαϊκή εκπρόσωπος Christine Hesse

Γνωμοδότηση για την αναφορά RAUSSENS CALLING!!! SAVE UNTEN!!! - Erhalt des Club Unten Kassel

Grüne, τελευταία επεξεργασία στο 10/06/2016

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Die kulturelle Vielfalt, das lebhafte Treiben in der Stadt sowie eine abwechslungsreiche Clubszene sorgen für einen außergewöhnlich hohen Wert. Das Unten hat einen besonderen Charme und gehört zu Kassel!

Christine Hesse
κόμμα: Grüne
Κοινοβουλευτική ομάδα: Grüne
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα