Zástupca ľudu Christine Hesse

Stanovisko k petícii RAUSSENS CALLING!!! SAVE UNTEN!!! - Erhalt des Club Unten Kassel

Grüne, naposledy upravené 10. 06. 2016

Súhlasím / prevažne súhlasím .
Som za verejné vypočutie v technickom výbore.

Die kulturelle Vielfalt, das lebhafte Treiben in der Stadt sowie eine abwechslungsreiche Clubszene sorgen für einen außergewöhnlich hohen Wert. Das Unten hat einen besonderen Charme und gehört zu Kassel!

Christine Hesse
Politický večierok: Grüne
zlomok: Grüne
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz