Përfaqësues Christine Hesse

Opinion mbi peticionin RAUSSENS CALLING!!! SAVE UNTEN!!! - Erhalt des Club Unten Kassel

Grüne, modifikuar për herë të fundit në 10.06.2016

Pajtohem / kryesisht pajtohem .
Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.

Die kulturelle Vielfalt, das lebhafte Treiben in der Stadt sowie eine abwechslungsreiche Clubszene sorgen für einen außergewöhnlich hohen Wert. Das Unten hat einen besonderen Charme und gehört zu Kassel!

Christine Hesse
parti : Grüne
fraksion: Grüne
zgjedhjet e ardhshme : 2021
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani