Εκλεγμένος επρόσωπος Daniel Freiherr von Lützow

Landtag Brandenburg


Daniel Freiherr von Lützow
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Teltow-Fläming III
Facebook: https://www.facebook.com/Daniel-Freiherr-von-L%C3%BCtzow-1428591354092550/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition