Εκλεγμένος επρόσωπος Dieter Kohlmann

Kreistag σε Landkreis Wesermarsch

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Die Eisenbahnbrücke über die Hunte zumindest für Fußgänger wieder zugänglich machen!

    CDU, τελευταία έκδοση 02.11.2020

      Καμία επίσημη δήλωση.
    ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

    Abseits der viel befahrenen Bundesstraße stellt dieser Weg über die Eisenbahnbrücke für Radfahrer und Fußgänger eine günstige und zudem auch kurze Verbindung zwischen Elsfleth und Berne dar. Der Weg muss wieder Teil der überregionalen Radwege wie dem Weserradweg werden. Wir können nicht bis zum geplanten Neubau der Brücke im Jahr 2030 warten.


Dieter Kohlmann
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition