Εκλεγμένος επρόσωπος Dietmar Otto

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet den Wald an den Upstallwiesen

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 21/9/20
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Stahnsdorf: Für den Erhalt der Grünfläche an der Sputendorfer Str. & gegen eine Bebauung!

SPD τελευταία επεξεργασία στις 18/1/20

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Es gibt genügend Bebauungsflächen, die noch nicht bebaut sind. Weiterhin hat die SPD seit Jahren ein INSEK für Stahnsdorf gefordert. Dieses Konzept sollte zunächst erarbeitet werden.

Dietmar Otto
κόμμα: SPD
επανεκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα