representant Dominike Pauli

Stadtverordnetenversammlung i Frankfurt am Main


Dominike Pauli
parti: Linke
Grupp: Linke
Nästa val: 2021
Position: Fraktionsvorsitzende
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International