representative Eduard Schmid

Kreistag in Landkreis Freyung-Grafenau


Eduard Schmid
Party: CSU
Faction: CSU
Next elections: 2020