Λαϊκή εκπρόσωπος Elisabeth Fuchsenberger

Kreistag σε Landkreis Starnberg - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Alternativer Standort AWISTA Müllumladestation

  SPD τελευταία έκδοση 24.10.2018

  Καμία επίσημη δήλωση.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  In seiner letzten Verbandssitzung hat der AWISTA beschlossen, beide in Frage kommenden Grundstücke ergebnisoffen zu prüfen. Diese Prüfung würde ich gerne abwarten, um dann auf der Grundlage aller Sachargumente eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
  Sicher ist aber, dass wir im Landkreis unbedingt eine eigene Müllumladestation brauchen.  ·

  ·


  ·

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kein Gewerbegebiet im Unterbrunner Holz

  SPD
  γραμμένο στις 14.02.2018
  Καμία απάντηση


Elisabeth Fuchsenberger - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: SPD
εκλογή: 2026
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition