Përfaqësues Elisabeth Fuchsenberger

Kreistag Landkreis Starnberg - heq dorë

  Opinion mbi peticionin Alternativer Standort AWISTA Müllumladestation

  SPD modifikuar për herë të fundit 24/10/2018

  Asnjë deklaratë.
  ✓   Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.
  ✓   unë mbështes një dëgjim publik në Parlament / plenar.

  In seiner letzten Verbandssitzung hat der AWISTA beschlossen, beide in Frage kommenden Grundstücke ergebnisoffen zu prüfen. Diese Prüfung würde ich gerne abwarten, um dann auf der Grundlage aller Sachargumente eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
  Sicher ist aber, dass wir im Landkreis unbedingt eine eigene Müllumladestation brauchen.  ·

  ·


  ·

  Opinion mbi peticionin Kein Gewerbegebiet im Unterbrunner Holz

  SPD
  pyetur në 14/02/2018
  nuk përgjigjet akoma


Elisabeth Fuchsenberger - heq dorë
parti : SPD
zgjedhjet e ardhshme : 2026
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition International