Εκλεγμένος επρόσωπος Erich Sehrt

Stadtverordnetenversammlung σε Reichelsheim


Dr. Erich Sehrt
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzender
Ιστοσελίδα: https://www.stadt-reichelsheim.de/index_main.php?unid=2047&PHPSESSID=49dd9a1c590b8fe33a5de5a56b3002e2
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα